Suport metodològic i estadístic

El servei de suport metodològic i estadístic ofereix les següents tasques:Suport metodologic i estadístic

1. Suport a les sol·licituds de projectes, previ a la concessió:

  • Revisió del disseny i la metodologia considerada.
  • Càlcul i justificació de la mida mostral.
  • Descripció específica d'anàlisis estadístiques.

2. Realització de tasques metodològiques i d'anàlisi de dades:

  • Disseny de la base de dades.
  • Creació de la base de dades.
  • Anàlisis estadístiques.
  • Suport per la redacció d'articles.
  • Suport per ponències a congressos.

Protocol de priorització de les sol·licituds rebudes així com el detall del suport oferit per als diferents tipus de projectes

Tarifes del servei

Contactar amb:

Dr. Daniel Cuadras
d.cuadras(a)pssjd.org

Fundació Sant Joan de Déu (Esplugues)
Edifici Docent. 3ª planta. Despatx 312
Divendres 10 - 15h.
Tel. 93 600 97 51 ext. 2768

Parc Sanitari Sant Joan de Déu (Sant Boi)
Despatx Sant Joan de Déu Research Foundation 1
Edifici Sant Rafael. Planta baixa
De dimarts a dijous 10-13h y 15-17h.
Tel. 93 640 63 50 ext. 12607.