Tarifes i horaris

Reserves

La reserva per a qualsevol activitat de la UMCHSD es realitza via e-mail (mroldanm@sjdhospitalbarcelona.org) i s'atén seguint un rigorós ordre de recepció. Els investigadors de l'Institut de Recerca i de l'Hospital Sant Joan de Déu són usuaris preferents.

Normativa de reserves

Horaris i Tarifes

L'horari de la Unitat de Microscòpia Confocal és de dilluns a divendres, de 8:30h a 16:30 h.

Consulta les tarifes 2019

Equipament

 • microscopiConfocal multispectral Leica TCS SP8 amb un mòdul d'alta velocitat i un mòdul  STED 3X per superresolució. Línies de làser: 405 nm, 488 nm  i làser blanc per excitació de 470-670 nm. Línies de depleció: 592, 660 nm y 775nm. Dos detectors híbrids.
 • Microscopi Leica DM5500B i càmera digital de color DFC7000T per a la detecció d'imatges de llum transmesa, llum polaritzada i fluorescència.
 • Estacions de treball per al processament  i anàlisi d'imatges confocals (LAS X, Fiji / ImageJ, Huygens).
 • Equip auxiliar: incubador implementat en el microscopi amb control de temperatura i CO2, centrífuga, càmera de flux laminar, congelador i incubador de CO2.

Aplicacions

Tècniques de microscòpia:

 • Imatge multicanal confocal i de llum transmesa de cèl·lules vives o mostres fixades
 • Anàlisi tridimensional i mapes de relleu
 • Experiments multidimensionals in vivo: tracking, calci intracel·lular, potencial de membrana, altres
 • Confocal d'alta velocitat
 • Estudis de colocalització de proteïnes
 • Estudis quantitatius de fluorescència i càlcul de diferents paràmetres
 • Tècniques F:  FRET, FRAP, fotoactivació
 • Anàlisi de l'espectre de substàncies fluorescents.
 • Microscòpia per experiments multiposició i realització de mosaics
 • Microscòpia òptica de llum transmesa: BF, DIC i llum polaritzada.
 • Microscòpia convencional de fluorescència.
 • Tractament d'imatges i quantificació amb programes especialitzats: LAS X, ImageJ, Fiji.
 • Estudis de superresolució: HyVolution, STED

Preparació de mostres:

 • Preparació de mostres per microscòpia òptica i fluorescència de diferents tipus de materials (biològic i no biològic)
 • Fixacions químiques i tall de material biològic
 • Immunofluorescència en cèl·lules i teixits
 • Metodologies per a l'anàlisi in vivo de cèl·lules i estudis fisiològics: fluorocroms específics, marcatges d'ions (calci), lectines i proteïnes fluorescents.

Funcions

La Unitat de Microscòpia Confocal realitza les següents tasques:

 • Manteniment i coordinació de l'ús dels diferents microscopis propis de la Unitat de Microscòpia Confocal.
 • Suport tècnic en l'ús dels microscopis i softwares de processament d'imatge per a personal no format
 • Formació obligatòria per a usuaris en règim d'autoservei
 • Assessorament i suport tècnic als usuaris
 • Realització de procediments experimentals

Dirigida a

La UMCHSJD està a disposició de tots els investigadors de l'Institut de Recerca i de l'Hospital Sant Joan de Déu, així com d'altres institucions, tan publiques com privades.

L'activitat de la Unitat des de la inauguració el març 2017 ha experimentat un increment ràpidament progressiu. Actualment s'ofereix servei a nombrosos grups de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu, de diverses universitats i altres entitats públiques i privades.

Enllaços d'interès

Contacte

Dra. Mònica Roldán Molina
mroldanm@sjdhospitalbarcelona.org
Tel: 93-2532145 
Servicio de Anatomia Patológica
Edificio Consultas Externas, Planta 0
Passeig Sant Joan de Déu, 2
08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)