Tecnologies de la Salut i Innovació

Tecnologies de la Salut i Innovació

 • Tecnologies mèdiques

  Tecnologies mèdiques

  Des de 1983, el Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), ha estat al Servei de les empreses, hospitals i institucions relacionades amb l'àmbit de les tecnologies de la salut a través de la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació.

  Llegir més
 • Patients Engagement in Research

  Patients Engagement in Research

  El grup es focalitza en l'estudi de la incidència de la participació activa dels pacients pediàtrics i de les seves famílies en els projectes d'investigació de la nostra organització (assaigs clínics i iniciatives d'innovació).

  Llegir més
 • Innovació en tecnologies sanitaries

  Innovació en tecnologies sanitaries

  El grup d'Innovació en Tecnologies Sanitàries Sant Joan de Déu s'orienta a transformar l'excel·lència en la investigació i l'assistència clínica en nous productes, serveis i processos que millorin l'experiència dels pacients, la salut de la població i disminueixin el cost per càpita de la provisió de serveis de salut.

  Llegir més
 • Imatge diagnòstica i terapèutica

  Imatge diagnòstica i terapèutica

  El grup d'imatge diagnòstica i terapèutica realitza la seva recerca principalment orientada al pacient. Els principals objectius són: la identificació de biomarcadors diagnòstics o pronòstics d'imatge, així com el desenvolupament i implementació de noves tecnologies basades en la imatge. Aquest últim apartat inclou el desenvolupament de noves tècniques i millores en la detecció de lesions (intel·ligència artificial), seguretat i qualitat (radioprotecció, radiologia intervencionista) o metodologia innovadora (desenvolupament de models de calibratge propis o segmentació 3D virtual o impresa).

  Llegir més