Text legal

Aquest és un lloc web que la Fundació Sant Joan de Déu posa a disposició de les persones usuàries de la xarxa Internet. El seu objectiu és facilitar el coneixement de les activitats i serveis que realitza la Fundació Sant Joan de Déu.

La informació administrativa facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat legal de les lleis, de les disposicions generals i dels actes que hagin de ser publicats formalment al DOGC i altres diaris oficials, l'edició impresa dels quals és l'únic instrument que en dóna fe de l'autenticitat i contingut.

La Fundació Sant Joan de Déu no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d'altres persones físiques o jurídiques i que consti al lloc web o la que es remeti a partir d'enllaços a sistemes externs.

La Fundació Sant Joan de Déu no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al lloc web o per la impossibilitat d'accedir-hi.