Transparència

En compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Fundació Privada per a la Recerca i la Docència Sant Joan de Déu fa pública la següent informació:

Composició Patronat

 • President: Grmà. Jesús Pineda Sánchez, Germà de l'Ordre Hospitalària de Sant Joan de Déu
 • Vocal: Excm. i Mgfc. Dr. Joan Elias Garcia, Rector de l'Universitat de Barcelona
 • Vocal: Dr. Domènec Espriu Climent, Vicerector de l'Àrea de Receca i Transferència de l'Universitat de Barcelona
 • Vocal: Dr. Jordi Berenguer Sau, Vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Vocal: Dr. Manuel Del Castillo Rey, Gerent de l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat
 • Vocal: Sra. Amèlia Guilera Roche, Directora del Campus Docent Sant Joan de Déu
 • Vocal: Sr. Enric Mangas Monge, Director del Parc Sanitari Sant Joan de Déu
 • Vocal: Sra. Montserrat Esquerda Areste, Directora Institut Borja de Bioètica
 • Secretària: Sra. Natàlia Pérez Neira, Directora financera de l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat

Comitè Directiu

 • Director Fundació Sant Joan de Déu: Sr. Emili Bargalló Angerri
 • Cap Gestió de la Recerca: Sra. Roser Arnalte Olloquequi
 • Cap Gestió del Coneixement: Sra. Ana Maria Merino Márquez
 • Cap Administració y Finances: Sra. Clara Goula Mallofrè
 • Cap de Recursos Humans: Sra. Vanessa Andrés Romero
 • Director Innovació Hospital Sant Joan de Déu: Dr. Jaume Pérez Payarols
 • Director de Docència, Recerca i Innovació Parc Sanitari Sant Joan de Déu: Dr. Josep Maria Haro Abad
 • Coordinadora de l'Unitat d'Asssaigs Clínics: Sra. Joana Claverol

Documents informatius