Tornar

Actualitat

26/10/2017

Un augment de les VLDL podria afavorir la resistència a la insulina

Un estudi liderat pel grup de recerca "Dianes farmacològiques en inflamació i malalties metabòliques", del Institut de Recerca Sant Joan de Déu, ha descobert que un increment de les lipoproteïnes de molt baixa densitat (VLDL) podrien provocar un empitjorament de la resistència a la insulina i afavorir el desenvolupament de la diabetis tipus 2.

El treball, liderat pel Dr. Manuel Vázquez Carrera, s'ha realitzat amb cèl·lules musculars de ratolí, ja que són un dels teixits que més glucosa utilitzen en resposta a l'acció de la insulina. L'objectiu ha estat comprovar l'impacte de l'augment de les VLDL en la resistència a la insulina. Els resultats mostren que aquestes lipoproteïnes incrementen la resistència a l'hormona, i això pot procedir i predir el desenvolupament de la diabetis tipus 2. Segons el Dr. Vázquez, aquestes proteïnes incrementen l'estrès del reticle endoplasmàtic, afavorint la inflamació i la resistència, i també hem identificat la molècula ApoCIII, que forma part del complex VLDL, com a principal responsable.

Segons els investigadors, l'estudi mostra la necessitat de prestar més atenció a l'increment dels triglicèrids en els pacients diabètics i obre la porta al disseny de tractaments més agressius per reduir-los.

L'article ha estat publicat a la revista Diabetologia i ha contat amb la participació d'investigadors del Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Teràpeutica del IBUB (Institut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona), del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la UB, l'Institut d'Investigacions Biomèdiques Sant Pau i la Universitat de Connecticut.

Font: