Unitat d'Assaigs Clínics - Objectius

  • Agilitzar les gestions administratives (negociació de memòries econòmiques i contractes) per reduir el temps de tramitació i execució dels assajos clínics.
  • Garantir l'execució dels assajos clínics, vetllant pel cumpliment dels requeriments ètics, la legislació vigent i les Bones Pràctiques Clíniques.
  • Facilitar la col·laboració entre els investigadors i la resta d'actors, interns i externs, que participen en un assaig clínic: Gestió de les visites dels pacients, coordinació dels diferents departaments implicats per la realització de proves (Laboratori, Diagnòstic per la imatge); i organització de les visites de viabilitat, visites d'inici, monitorització, etc.
  • Oferir assessorament i suport als investigadors en les diferents etapes del desenvolupament d'un assaig clínic.
  1. Objectius
  2. Espais i equipaments
  3. Personal de la Unitat i serveis
  4. La recerca a l'Hospital Sant Joan de Déu
  5. La recerca al Parc Sanitari Sant Joan de Déu