Unitat de Microscòpia Confocal

logor_irsjd

La Unitat de Microscòpia Confocal de l'Hospital Sant Joan de Déu (UMCHSJD) forma part del Centre Daniel Bravo de Diagnòstic i Recerca en Malalties Minoritàries (CDB) i de l'Institut Pediàtric de Malalties Rares (IPER).

Es troba ubicada al Servei d'Anatomia Patològica que ofereix un marc de primer ordre per l'estudi de la biologia cel·lular, la patologia i l'etiopatogenia de les malalties humanes.  Des de la seva creació el març del 2017, i la UMCHSJD té com a principal objectiu millorar les capacitats experimentals i diagnòstiques de la patologia humana en un àmbit sanitari i acadèmic emprant tècniques cel·lulars i moleculars. La Unitat proporciona sistemes avançats de microscòpia òptica, equips de preparació i manteniment de mostres i recursos per al processament posterior de les imatges i dades. També  ofereix serveis del què s'ha anomenat nanoscòpia confocal, que millora substancialment la resolució del microscopi confocal, permetent visualitzar molècules individuals dins de les cèl·lules amb una resolució de fins a 60 nm.

El personal tècnic de la Unitat col·labora amb els usuaris clínics i investigadors en la planificació dels experiments del microscopi confocal i facilita l'entrenament avançat en l'ús dels microscopis i les tècniques especifiques. També dona suport en el processament i l'anàlisi de les dades adquirides, dissenyant, si es desitja, rutines d'anàlisi personalitzades.

Els dos grans reptes de la Unitat són per una banda proporcionar instruments que cobreixin tot l'espectre d'aplicacions en l'àmbit de la microscòpia òptica avançada a investigadors del propi Centre i d'altres institucions publiques o privades, i per l'altra incorporar aquesta tecnologia tan novedosa en el camp del diagnòstic, un terreny encara per explorar, posant-la a l'abast dels especialistes clínics de l'HSJD. La ubicació estratègica de l'equip dins del Servei d'anatomia patològica i Biobanc Pediàtric, i la col·laboració estreta del seu personal, permet disposar de multitud de tècniques de preparació de les mostres i del coneixement expert en morfologia, fets que converteixen la UMCHSJD en una Unitat de característiques singulars.

Dirigida a

La UMCHSJD està a disposició de tots els investigadors de l'Institut de Recerca i de l'Hospital Sant Joan de Déu, així com d'altres institucions, tan publiques com privades.

L'activitat de la Unitat des de la inauguració el març 2017 ha experimentat un increment ràpidament progressiu. Actualment s'ofereix servei a nombrosos grups de l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu, de diverses universitats i altres entitats públiques i privades.

Consulta les tarifes, els horaris i el procés de reserva.

Contacte

Dra. Mònica Roldán Molina
mroldanm@sjdhospitalbarcelona.org
Tel: 93-2532145
Servicio de Anatomia Patológica
Edificio Consultas Externas, Planta 0
Passeig Sant Joan de Déu, 2
Photographic gallery08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)

Galeria fotogràfica

A. Civera-Tregón, Dra. Janet Hoenicka & Dr.  F. Palau. Grup de Neurogenètica i Medicina Molecular. Institut de Recerca. Hospital Sant Joan de Déu. Viabilitat cel·lular de cultius primaris de neurones motores (verd) i mort cel·lular (vermell).
microscopi 2 petit
Figura 3 PN
microscopi 4 petit
A. Civera-Tregón, Dra. Janet Hoenicka & Dr.  F. Palau. Grup de Neurogenètica i Medicina Molecular. Institut de Recerca. Hospital Sant Joan de Déu. Viabilitat cel·lular de cultius primaris de neurones motores (verd) i mort cel·lular (vermell).
Dra. Jou, A. Codina, Dra. Roldán & Dr. R. Artuch. Grup Metabolisme energètic mitocondrial. Institut de Recerca. Biobanc (BHISJDI). Hospital Sant Joan de Déu. Teixit muscular on s’observa massa mitocondrial (vermell) i el Complex IV subunitat I de la cadena respiratòria mitocòndria (verd). Les corresponents imatges amb pseudocolor permeten observar les diferències d’intensitat (inferior).
A. Tristán-Noguero, Dra. A. García Cazorla (Grup “Synaptic Metabolism Laboratory“) & Dra. A. Consiglio (Grup “Neural Commitment and differentiation"). Institut de Recerca. Hospital Sant Joan de Déu. Diferenciació dopaminèrgica de cèl·lules iPS.
Dra. C. Jimenez-Mallebrera, M. C. Badosa. Grup de Malalties Neuromusculars. Fibroblasts dèrmics humans tractats amb àcid ascòrbic durant 24 hores i marcats per col · lagen VI. En les cèl·lules de control, el col·lagen VI es localitza a la matriu extracel·lular mentre que en pacients amb mutacions en els gens COL6A es prevén la secreció del col · lagen VI i es tradueix en la seva retenció intracel·lular.
microscopi 5 petit
microscopi 6 petit
microscopi 7 petit
microscopi 8 petit
E. Figuerola Bou & Dr. J. Mora. Grup de Tumors del Desenvolupament. Institut de Recerca. Hospital Sant Joan de Déu. Estudi 3D de la distribució en el marcatge d’una proteïna nuclear en cèl·lules procedents de cultius primaris.
E. Prada & Dr. J. Mora. Grup de Tumors del Desenvolupament. Institut de Recerca. Hospital Sant Joan de Déu.
I. Gonzalez, Dra. L. Cervera, E. Puente & Dr. Francesc Gòdia. Grup d'Enginyeria de Cel·lular i de Bioprocessos. DEQBA. UAB. Producció de Virus-like particles (VLPs) de VIH en la cèl·lula humana HEK 293.
Dra. Mariona Hernández-Mariné. Departament de Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia. Facultat de Farmàcia. UB. Biofilm format per Cyanidium sp. Pigments fotosintètics (vermell) i autofluorescència de les beines (verd).

microscopi 9 petit
microscopi 10 petit
microscopi 11 petit
microscopi 12 petit
Dra. M. Ramírez & Dr. LA. Ibarra. INECOL (México).Xyleborus affinis espècie nativa de Mèxic, es considera com a vector secundari de malalties a cultius vegetals d'interès comercial.
Dra. MJ Esplandiu. Instituto de Nanociencia y Nanotecnologia. Gradient de fluorescència d’un marcador sensible a pH degut a la formació d’un gradient de protons activat por llum en un motor de Si/Pt.
Dra. Roldán. Unitat de Microscòpia Confocal. Servei d’Anatomía Patológica. Institut Pediàtric de Malalties Rares. Hospital Sant Joan de Déu. Nucli a on s’observen els porus nuclears realitzat mitjançant la tècnica STED.
Dra. Roldán. Unitat de Microscòpia Confocal. Servei d’Anatomia Patològica. Institut Pediàtric de Malalties Rares. Hospital Sant Joan de Déu. Mitocòndries al citoplasma cel·lular realitzat mitjançant la tècnica STED.

© Aquestes imatges són propietat de la Fundació Sant Joan de Déu o d'algun organisme vinculat a aquesta, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a la Fundació. Tots els drets queden reservats. El lector no pot fer ús comercial de la informació, continguts o disseny del lloc web.