Tornar

Grups de recerca

Neurogenètica i Medicina Molecular

Neurogenetica_Medicina_Molecular

Coordinadors del grup

  • Janet Hoenicka
  • Francesc Palau Martínez

El grup de Neurogenètica i Medicina Molecular (NeuroGene) investiga les bases moleculars de malalties del desenvolupament i funcionament del sistema nerviós central i perifèric. L'aproximació experimental inclou l'anàlisi genètica i genòmica de la fisiopatologia d'aquestes malalties en models animals.

La tasca científica que es desenvolupa en NeuroGene té la vocació de translació clínica en el marc de l'Institut Pediàtric de Malalties Rares (IPER) i de transferir el coneixement generat al Sistema Nacional de Salut.

L'estratègia del grup es basa en tres aspectes fonamentals de l'activitat investigadora:

  1. Fer ciència enfocada a una àrea de coneixement, en concret, en l'àrea de les malalties neurològiques i mentals.
  2. Desenvolupar les línies científiques que conjuguen coneixement establert amb innovadores arriscades en el marc de la ciència de frontera.
  3. Elaborar un model de recerca translacional i innovació biomèdica en l'àmbit de les malalties rares basada a investigar sobre propostes o hipòtesis clíniques i terapèutiques com a instrument de translació clínica i d'interaccions amb la indústria biosanitària.

Línies d'investigació:

  • Genètica i fisiopatologia dels trastorns neuropsiquiàtrics (malaltia de Parkinson, trastorn additiu) - Cap de línia: Dra. Janet Hoenicka.
  • Genètica i fisiopatologia de malalties neuromusculars (neuropatia de Charcot-Marie-Thooth, atàxia de Friedreich) i del neurodesenvolupament (malaltia de Menkes, discapacitat intel·lectual) - Cap de línia: Dr. Francesc Palau.
  • Genètica i fisiopatologia de la Síndrome de Rett - Cap de línia: Dra. Judith Armstrong.