Premis Fundació Princesa de Girona 2020

Go back to the listing
Announcement sent:Yes
New announcement:Yes
Organization:Fundació Princesa de Girona
Financing type:Private
Scope of funding:Autonomic
Category:Awards
Topic: #57091
Start:2019 Jul 15
FSJD end:2019 Sep 23
Official end:2019 Sep 30
Description:

Objectiu

Promoure i fomentar la iniciativa i l'esforç, la recerca científica i la creativitat artística, la solidaritat i el desenvolupament del talent de joves emprenedors i innovadors que demostrin in· quietud per construir un món més just en un entorn globalitzat i que tinguin la capacitat d'assumir riscos i la motivació necessària per induir canvis en la societat.

Categories de premis

1. Arts i Lletres

2. Empresa

3. Recerca Científica

4. Social

Requisitis

- Tenir entre 16 i 35 anys d’edat abans de la data límit de presentació de candidatures. És a dir, les persones candidates han d’haver nascut entre l’1 de setembre del 1983 i el 30 de setembre del 2003.

- Haver nascut o residir legalment a Espanya.

- Totes les candidatures han d’estar avalades per mitjà d’una carta de suport a la persona candida· ta. Aquests avals en forma de carta de suport els poden elaborar responsables d’organitzacions i institucions representatives, com ara universitats, ajuntaments, cambres de comerç o altres institu· cions públiques i privades de prestigi reconegut, així com els patrons de la Fundació Princesa de Girona i els membres del seu Consell Assessor. Es pot avalar més d’una candidatura

Presentació de candidatures

La candidatura s'ha de fer a través del formulari de candidatures als Premis, al qual es pot accedir a través del web www.fpdgi.org. El formulari de presentació de candidatures es pot redactar indistintament en castellà, català o anglès

Totes les candidatures han d’estar avalades per mitjà d’una carta de suport a la persona candidata.

Les cartes d’aval s’han d’adjuntar com a fitxer al formulari de candidatura i la data de la seva redacció ha de ser posterior al 7 de juny del 2019.

En cas d'interès, contactar amb el departament de Gestió de la Investigació abans del 23 de septembre de 2019.

Attachments:
Fundació Sant Joan de Déu – Institut de Recerca Sant Joan de Déu.
Edifici Docent. Santa Rosa, 39-57 08950 Esplugues del Llobregat (Barcelona) - Tel: 936 00 97 51 - Fax: 936 00 97 71 - recerca@fsjd.org